Oferta

Produkcję zestawów hydroforowych opieramy na tworzeniu kompaktowych, w pełni zautomatyzowanych urządzeniach wielopompowych. Wyposażone w kolektory, armaturę, aparaturę pomiarową oraz szafę sterowniczą (ze wbudowanymi podzespołami elektrycznymi i komponentami automatyki) gwarantują niezbędną stabilność i wysoką jakość pracy.

Zestaw hydroforowy zbudowany jest z wysokosprawnych pionowych pomp wirowych połączonych równolegle w liczbie od dwóch do sześciu sztuk. Na życzenie zamawiającego zestaw może posiadać dodatkową pompę hydroforową, która stanowi aktywną rezerwę. Sprzęt montowany w naszych zestawach produkowany jest przez renomowanych producentów, takich jak Ebara, KSB czy Grundfos.

Urządzenie hydroforowe przeznaczone jest do tłoczenia i podnoszenia ciśnienia wody pitnej. Sprawdzi się także w przypadku wody technologicznej nieagresywnej chemicznie w instalacjach:

 • w budownictwie mieszkaniowym i instytucjach użyteczności publicznej,
 • systemów wodociągowych (miejskich i wiejskich komunalnych),
 • hydrantowych,
 • technologicznych w przemyśle i gospodarce komunalnej,
 • na terenie stacji uzdatniania wody.

Standard wykonania zestawów hydroforowych:

 • kolektory, orurowanie oraz rama urządzenia wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301,
 • zbiorniki przeponowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci,
 • sterownik mikroprocesorowy sterujący urządzeniem, dający możliwość współpracy z przetwornicami częstotliwości,
 • zabezpieczenie przed suchobiegiem,
 • możliwość wykonania obejść testujących dla instalacji przeciwpożarowej,
 • w zależności od wymagań Zamawiającego system może powiadamiać o awariach za pomocą SMS-ów lub umożliwić wykonanie pełnego monitoringu.

Sterowanie zestawami hydroforowymi
Sterowanie E-D (przetwornica na każdej pompie):

 • drive jest urządzeniem przeznaczonym do kontroli i zabezpieczenia systemów pompowni wody, których działanie opiera się na zmianie częstotliwości zasilania pompy hydroforowej – może być stosowany zarówno w nowych, jak i starych instalacjach, zapewniając:
  • oszczędność energii i kosztów eksploatacji,
  • uproszczenie instalacji hydroforowej i zmniejszenie kosztów urządzenia,
  • przedłużenie żywotności instalacji,
  • większą niezawodność.

Regulator prędkości E-drive połączony z jakąkolwiek pompą dostępną na rynku steruje jej pracą w celu utrzymania na stałym poziomie określonej wielkości fizycznej (ciśnienia, ciśnienia zwrotnego, natężenia przepływu, temperatury itp.) przy zmianie warunków użytkowania. Dzięki temu pompa hydroforowa lub zespół pomp uruchamiany jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Takie działanie zapobiega niepotrzebnym stratom energii i przedłuża okres eksploatacyjny instalacji.

Równocześnie regulator prędkości E-drive zapewnia:

 • ochronę silnika przed przeciążeniami i pracą na sucho,
 • łagodny start i wyłączenie silnika (soft start i soft stop) ze zwiększeniem żywotności systemu i ograniczeniem szczytowego poboru mocy,
 • wskazanie poboru prądu i napięcia zasilania,
 • rejestrację godzin działania i zależnie od tego – wykrywania błędów i uszkodzeń układu,
 • sterowanie dwiema innymi pompami o stałej prędkości (Direct On Line),
 • połączenie z innymi regulatorami E-drive, w celu realizacji działania kombinowanego.

Odpowiednie filtry indukcyjne (opcjonalne) umożliwiają obniżenie za pomocą regulatora prędkości E-drive niebezpiecznych przepięć powstających w bardzo długich przewodach i sprawiają, że regulatory E-drive są optymalnymi urządzeniami również do sterownia i kontroli pomp zatapialnych.

Sterowanie typu FN (tryb nadążny)

Sterowanie za pomocą sterownika rp30A, który współpracuje z przetwornicą częstotliwości, umożliwia stabilizację ciśnienia w rurociągu tłocznym niezależnie od wielkości rozbiorów wody i utrzymaniu go na stałym założonym poziomie.

Zestaw wyposażono w sterowanie z tzw. “wędrującą przetwornicą”. Zasadą działania tej opcji jest przyporządkowanie przetwornicy do każdej pompy hydroforowej, która jest włączana.

W przypadku awarii przetwornicy sekcja automatycznie rozpoczyna pracę w trybie kaskadowym. Sterowanie kaskadowe polega na tym, że ciśnienie w rurociągu tłocznym będzie się wahać w pewnych zadanych progach pomiędzy pmin a pmax.

Zestaw hydroforowy posiada komplet zabezpieczeń zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.
Dodatkowym atutem oprogramowania sterownika zestawu jest możliwość wyboru w trybie automatycznym dwóch opcji ustawienia ciśnienia zadanego:

 1. P=const – ciśnienie zadane jest stałe
 2. P=(Q) – ciśnienie zadane jest zależne od wielkości przepływu. Można dowolnie kształtować jego charakterystykę w zależności od wielkości rozbioru. Parametry charakterystyki wpisuje się z poziomu sterownika lub komputera.

Aby skorzystać z tej opcji, niezbędny jest montaż przepływomierza za zestawem hydroforowym.

Zachowanie sprawności ruchowej pomp

Oprogramowanie sterownika umożliwia testowanie każdej pompy hydroforowej, która nie pracowała przez ustalony przez użytkownika i zaprogramowany czas. Czas testu jest również dowolnie programowany. Przetwornica współpracująca z testowaną pompą pracuje na minimalnych wartościach częstotliwości, nie powodując podniesienia ciśnienia w instalacji.

Zestaw hydroforowy w standardowym wykonaniu ma możliwość podłączenia sygnałów pochodzących z przepływomierza lub wodomierza z nakładką optoelektroniczną. Parametry wskazań urządzeń można odczytać na wyświetlaczu sterownika.

 • Sterowanie typu F (przetwornica na jednej pompie hydroforowej)
 • Sterowanie typu K (sterowanie kaskadowe)

Parametry techniczne produkowanych urządzeń:

 • liczba pomp od 2 do 8,
 • wydajność od 1 do 500 m3/h,
 • wysokość podnoszenia od 10 do 200 m,
 • temperatura otoczenia od 5 do 40 st. C,
 • temperatura tłoczonego medium do 70 st. C.

Zestawy hydroforowe produkowane przez firmę Eco-Device posiadają atest PZH, deklarację zgodności, dtr, szczegółowe instrukcje obsługi sterowników oraz zestawienie charakterystyk.